ញា​ក់​​សា.​​ច់​​!! មិ​​នដែ​​លជួ​​បសោះនេន ​​ទុំ ​​ចា​​.ប់​អា​រម្មណ៍នា​រី​ជនបទ ​​លក់​លៀ​សហា​លស្អា​តសា.​​ច់​សខ្ចី​ញិ​​ញ ​ថែ​មទា​ំ​​ងធ្វើ​រឿ​​ងមួ​​យនេះ​​ទៀ​​ត

មិនដែលជួបសោះនេន ទុំ ចាប់អារម្មណ៍នារីជនបទ លក់លៀសហាលស្អាតសា.ច់សខ្ចីញិញ ថែមទាំងធ្វើរឿងមួយនេះទៀត
ក្រោយបានឃើញសម្រស់រប ស់អ្នកលក់លៀសហាល នេនទុំ ក៏បានផុសនៅលើគណនីលោកថា៖ «ផ្ញាក់ផ្អើ លទៀតហើយ ម៉ែកូ នហ្អើយ អ្នកលក់លៀសស្អាតខ្ចីញិញមិនដែលមានទេFansអើយ ត្រូវតែថត…» សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង នៅខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.