ក្តៅ​.ៗ!! ​សម្ដេចតេជោ ​​ប្រកា​​សបន្ទា​​ ន់​ឲ្យប្រជា​​ជនប្រយ័ ត្ន ​អូ​មី​ក្រុ​​ង ​​ឱកា​​សបុ​ណ្យចូ​លឆ្នាំ​​ចិ​ន ​​ព្រោះតែ​…

ក្តៅ.ៗ អូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគម៍កា ន់តែច្រើន សម្ដេចហ៊ុន សែន ប្រកាសបន្ទា ន់ ឲ្យប្រជាជនប្រយ័ ត្ន អូមីក្រុង នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ព្រោះពេលនេះ ភ្នំពេញ….
សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង នៅខាងក្រោម ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.