ពិតជាមិនធម្ម តាមែន!! ​ពិ​ធី​​កា​រិ​នី​ ​​ ​​ជី​​ជី​​ ​ទម្លា.​យវិ​​ធី​សា​​ស្រ្ត ​លក់​​លៀ​សហា​​ល ​ដា​ច់​​ខ្លា​ំ​ង ​ដោ​​យប្រើ​រប ស់​មួ​​យនេះ​​ ​​ស្តង់​ដា​រ(មានវីដេអូ)

ពិតជាមិនធម្ម តាមែន!! ពិធីការិនី កញ្ញា ជីជី កំពុងតែជោគជ័យខ្លាំ ងក្នុងមុខជំនួញ លៀសហាល ហើយការពិតដោយសារតែរបស់មួយនេះសោះ ទើបនាងល ក់លៀសដា ច់ខ្លាំង…
មហាជននិយមតាមដានជីវិតសិល្បះ និងឯកជនរបស់ពិធីការនីយុវវ័យ កញ្ញា ជីជី, ក្រៅពីអាជីពសិល្បះ ជីជី ក៏បានបើកហាងអាហាររួមគ្នាជាមួយបងស្រីថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ជីជី ក៏មានបើកលក់អាហារសាមញ្ញមួយផងដែរ គឺ លៀសហាល, រហូតដល់ជាប់ឈ្មោះជា ថៅកែលក់លៀសហាល…(សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.