​រិ​​ះ​គន់​​យ៉ា​​ង​ចា​​ ស់​ដៃ​​ ​ជុ​ំ​​វិ​ញ​កា​រ​សម្តែ​​ង​មិ​ន​ស.មរម្យ​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​​កា ​​ត់​​សក់​​​មួ​យ ​​អង្គុ​យលើ​​លុ​​ ញ ​​បែ.​​កព. ងគ្នា​ហើ​​យ(មានវីដេអូ)

អ្នកសិល្បៈ​ និង​មហាជន​រិ​ះគន់​យ៉ាង​ចា ស់ដៃ ជុំវិញ​ការ​សម្តែ ង​មិន​ស.មរម្យ​ក្នុង​ពិធីកា ត់សក់​មួយ…
សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុង នៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.