ក្តៅ.​ៗ!! ​លទ្ធផលចេញហើ​យ ​បន្ទា​ប់​ពី​​ ​សិ​​ស្សធ្លា​​ក់​បា​​.ក់​​ឌុ​​បត.វ៉ា, ​​ក្រសួ​ងប្រកា​សថា​(មានវីដេអូ)

លទ្ធលផសិស្សប្រឡងធ្លាក់បា.ក់ឌុប នាំគ្នាតវ៉ា ពេលនេះចេញហើយ ក្រោយ​ពិនិត្យ​លទ្ធផល​ប្រឡង​បាក់​ឌុ​ប​ឆ្នាំ​២០២១ ឡើង​វិញ ក្រសួង​អប់រំ ប្រកាស​ថា មាន​ភាព​សុក្រឹត មិនប្រែប្រួល​ទេ (សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងនៅខាងក្រោម)

Leave a Reply

Your email address will not be published.