វី.​​វរហើ​​យ ​សូ​មប្រយ័ ត្ន!! ​ក្រសួ​​ង​ធនធា​នទឹ​​ក​ប្រកា​​សបន្ទា​ន់​​ ​នៅ​​ខែ​មេសា​​​ខា​​ង​មុ​ខ​នឹ​ង​កើ​​នឡើ​​ង​ក.ម្តៅ​​…

វី.វរហើយ សូមប្រយ័ ត្នក្រសួង​ធនធានទឹក​ប្រកាសបន្ទាន់ នៅ​ខែមេសា​ខាង​មុខ​នឹង​កើនឡើង​ក.ម្តៅ…
យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា យោងតាមការវិវត្តអាកាសធាតុជាសកល តំបន់ ក៏ដូចជាផ្ទៃក្នុងប្រទេស ក្រសួងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ឲ្យបានជ្រាប អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.